สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอการประชุม RRTTR@ลายทอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 21/08/2560ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
จัดสรรงบQOF_งวดที่2/2560 31/07/2560ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ 24/07/2560ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
[LTC] ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ) 30/06/2560ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
Slide template นำเสนอข้อมูล สำหรับรับการตรวจประเมินจากกรรมการฯ ระดับเขต 25/06/2560ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศอร.ปี 60 25/06/2560ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
คู่มือโปรแกรม eMA สำหรับ OPAE Auditor (eMA -User Manual-Auditor) 24/06/2560ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(Excel) ปี2561 23/06/2560ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
ไฟล์เอกสารประกอบการนำเสนอ \"การบันทึกข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2560\" 23/06/2560ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ 23/06/2560ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ทั้งหมด 638 รายการ : 64 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>