สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเชิญประชุมงานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ ปี...
ขอเชิญประชุมงานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ ปี...

ขอเชิญประชุมงานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ
ระหว่างวันที่ : 24/08/2560 - 25/08/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมเนวาด้า คอลเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดพร้อมหนังสือเชิญ ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 08/08/2560