สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
การรระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...
การรระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมพิจารณาและกำหนดตารางเวลาที่จะตรวจนับยาและส่งมอบยาให้กับเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ในระหว่างวันที่ ๒๕ &ndash ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตามพื้นที่จัดเก็บยาต่างๆขององค์การเภสัชกรรมและเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในคลังเวชภัณฑ์  จึงให้ทำการระงับการจ่ายยาจากคลังยาเวชภัณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยหน่วยบริการจะสามารถขอเบิกยาหรือขอชดเชยยาได้จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี การนำส่งยาตามการเบิกยาของหน่วยบริการจะสามารถกลับมาดำเนิน การได้ตามปรกติตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 22/09/2560