สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ และปริมาณจัดสร...
แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ และปริมาณจัดสร...

ส่งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ และปริมาณจัดสรรวัคซีนฯ รายจังหวัด 
และขอให้ สสจ.พิจารณาจัดสรรวัคซ๊นให้กับหน่วยบริการ โดยขอให้ส่งยืนยันปริมาณการจัดสรรวัคซีนรายหน่วยบริการ ดังกล่าว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เป็น Electronic file (.xls หรือ .xlsx)  มายัง  E-Mail : jiranya.m@nhso.go.th  ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  รายละเอียดตาม File แนบนี้

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 14/03/2561