สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ปรับราคาชดเชยค่าตรวจ HCV viral load 2561...
ปรับราคาชดเชยค่าตรวจ HCV viral load 2561...

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเนื่องจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 16/05/2561