สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
แนวทางการบริหารจัดการ FLU 2563...
แนวทางการบริหารจัดการ FLU 2563...

เพื่อโปรดทราบและจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บและวางแผนการให้วัคซีนตามแนวทางต่อไป

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 20/04/2563