สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอความร่วมมือยื่นคำร้อง กรณ...
ขอความร่วมมือยื่นคำร้อง กรณ...

เรียนนายแพทย์สสจ.ทุกแห่งในเขตพื้นที่ เพื่อแจ้งต่อหน่วยบริการทุกแห่งในเขตพื้นที่

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 15/07/2564