สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี แจ้ง สสจ./รพ./สสอ.ทุกแห่ง ในการอนุมัติรายการงบค่าเสื่อม ...... อ่านต่อ
แบบสรุปข้อมูลเพื่อติดตามเยี่ยมหน่วยบริการ...... อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการโอนเงินงบ IP ที่ สปสช.ค้างไว้ 10% ในงวดที่ 4/2553...... อ่านต่อ
สปสช.โอนงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า ปี 2554 ให้กับ รพ.ทุกแห่งแล้ว งวดที่ 1.1(25%)...... อ่านต่อ
แจ้งขยายระยะเวลาบันทึกโปรแกรมวัณโรคปี 53...... อ่านต่อ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่หน่วยบริการได้รับเงินสนับสนุน...... อ่านต่อ
การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 13 วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2554...... อ่านต่อ
สปสช.แจ้งผลการจัดสรรงบ CF ทั้งประเทศ วงเงินรวม 200 ล้านบาท...... อ่านต่อ
ประเมินผลการประชุมสรุปผลงานเอดส์และวัณโรค ระหว่างวันที 9-11 สค 53 ณ สวนนงนุช...... อ่านต่อ
สมัครเข้าร่วม\"ประชุมวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจระดับชาติ\" รายละเอียด........... อ่านต่อ

ทั้งหมด 221 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>