สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
ซักซ้อมความเข้าใจกรณียา Lastavir ...... อ่านต่อ
สำนักสนับสนุนบริการปฐมภูมิ ขอส่งหนังสือ เลขที่สปสช. ๓.๖๔/ ๒๐๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ...... อ่านต่อ
การแจ้งข้อมูลยาเอดส์และยาวัณโรคใกล้หมดอายุ,หมดอายุหรือ over stock...... อ่านต่อ
ประกาศ !! เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประ...... อ่านต่อ
ด่วน! ให้แจ้งขออนุมัติงบลงทุนฯ เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ถึง สำนักงาน ภายในวันที...... อ่านต่อ
แจ้งมติ อปสข.อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ 59 ถึง มีนาคม 60...... อ่านต่อ
มติ อปสข.เมื่อวันที่ 14มิย 59 อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ58 ภายในกันยายน 2559...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุม เรื่องการจัดการคลังน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ระบบใหม่ Initial stock...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำแบบแสดงความจำนงการดำเนินงาน/สำเนาสมุดบัญชี (ธก...... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(coding audit) รวมศูนย์ครั้งที่ 1/2559...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 221 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>