สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
ปีงบประมาณเรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
2562 หนังสือรวบรวมกฎระเบียบฯสำหรับบริหารกองทุนฯ_62 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2562 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2562 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2562 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2561 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 21/12/2560ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2561 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2561 25/12/2560ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2561 หนังสือรวบรวมกฎระเบียบฯสำหรับบริหารกองทุนฯ_61 25/12/2560ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2560 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2560 เล่ม 4 17/10/2559ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2560 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2560 เล่ม 3 17/10/2559ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2560 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข_ปีงบประมาณ_2560 21/11/2559ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2560 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2560 เล่ม 2 17/10/2559ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ทั้งหมด 31 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>