สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการห้องสมุด/คู่มือ/ไฟล์

รายละเอียด :

ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562เป็นไฟล์ PDF ขนาด 84 MB ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 


ปีงบประมาณ : 2562
เล่มที่ : 3

ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1XtYX8Fx1Py5WeRXAAENj47au4bL1VZ3q/view?usp=sharingProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 21/11/2561