สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
ปีงบประมาณเรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
2566 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 15/12/2565ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2565 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2565 07/03/2565ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2564 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2564 04/01/2564ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2564 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 04/01/2564ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2563 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2563 17/10/2562ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2563 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 17/12/2562ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2562 หนังสือรวบรวมกฎระเบียบฯสำหรับบริหารกองทุนฯ_62 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2562 คู่มือบริหารกองทุนปีงบ 2562 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2562 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 21/11/2561ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
2561 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 21/12/2560ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ทั้งหมด 37 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>