สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงาน NHSO FOR RUN
NHSO for RUN
หน้าหลัก NHSO FOR RUN | ลงทะเบียน | ตรวจสอบสถานะการสมัคร | ประกาศผลการสมัคร
NHSO FOR RUN 2019 เดิน-วิ่ง หมอหงวน ฮาร์ฟมาราธอน
ระหว่างวันที่ : 10/03/2562 - 10/03/2562
สถานที่ : ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม :

ทุกท่านที่สนใจ

จำนวน 4000 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

จำนวนนักวิ่งที่รับสมัคร แบ่งตามระยะทาง ได้แก่

  • 5 KM. รับจำนวน 1,000 คน
  • 10 KM. รับจำนวน 2,000 คน
  • 21.1 KM. รับจำนวน 1,000 คน

 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 31/01/2562

ประเภทรางวัล NHSO for RUN

เสื้อวิ่งและเหรียญที่ลึก 5 KM. NHSO for RUN

เสื้อวิ่งและเหรียญที่ลึก 10 KM. NHSO for RUN

เสื้อวิ่งและเหรียญที่ลึก 21.1 KM. NHSO for RUN

เหรียญที่ลึก 5 KM. 10 KM. และ 21.1 KM. NHSO for RUN


Project Manager: นางโบตั๋น  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2770
E-mail: botan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 26/12/2561
หน้าหลัก NHSO FOR RUN | ลงทะเบียน | ตรวจสอบสถานะการสมัคร | ประกาศผลการสมัคร