สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เลขที่ 1/2560 เรื่องการจัดจ้างบูธนิทรรศการประชุมวิชาการ มหกรรมหลักประกันสุขภาพ เติมฝันปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เลขที่ 1/2560 เรื่องการจัดจ้างบูธนิทรรศการประชุมวิชาการ มหกรรมหลักประกันสุขภาพ เติมฝันปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก...

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างบูธนิทรรศการประชุมวิชาการ มหกรรมหลักประกันสุขภาพ เติมฝันปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี อาคารไปรษณีย์(ชั้น 3) ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยกำหนดยื่นซองในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 02/08/2560