สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 17/01/2562