สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน...
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนและติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน...

สมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 7-14 กันยายน 2561 

ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

145 อาคารที่ทำการไปรษณีย์ชั้น 3  ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-240591

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 07/09/2561