สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพทางวิทยุ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพทางวิทยุ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์งานหลักประกันสุขภาพทางวิทยุ

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 27/10/2563