สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา...
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา...

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการและสนับสนุนทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2564 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 06/01/2564