สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย วิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย วิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 19/01/2564