สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRG
ระหว่างวันที่ : 29/11/2560 - 29/11/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมเดอลัดดา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน(Coding Auditor) ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

จำนวน 1 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน(Coding Auditor) ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/11/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 24/10/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar