สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงโปรแกรมการเบิกชดเชยรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระหว่างวันที่ : 22/12/2560 - 22/12/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมเนวด้า จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายโปรแกรมชดเชยไต 

จำนวน 150 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/12/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 04/12/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar