สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ : 21/12/2560 - 21/12/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผุ้รับผิดชอบงานการคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ของ สสจ. รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง

จำนวน 1 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/12/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 06/12/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar