สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมเพื่อตรวจอบเวชระเบียนรองเท้าเบาหวาน/อปท. ผู้ป่วยนอก
ระหว่างวันที่ : 23/01/2561 - 26/01/2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

จำนวน 1 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/01/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 23/12/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar