สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมคกก.งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ : 17/01/2561 - 17/01/2561
สถานที่ : ณ รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

คกก.PP ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตาม คส.สปสช.ที่ ค29/2560 ลว 27ธันวาคม 2560

จำนวน 35 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/01/2561

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 29/12/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar