สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรองเท้าเบาหวาน วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ : 22/01/2561 - 22/01/2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องรองเท้าเบาหวาน  และเจ้าหน้าที่พัสดุ

จำนวน 150 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

...

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/01/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 08/01/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar