สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์ในโครงการพิเศษของ สปสช.ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ : 05/03/2561 - 06/03/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เภสัชกรผู้รับผิดชอบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์สปสช.ทุกรพ.ในเครือข่ายราชวิถี ( เบิกยาที่จัดหาโดยรพ.ราชวิถี ) ในระบบ UC

จำนวน 80 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 28/02/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 12/02/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar