สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
การประชุมชี้แจง “การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
ระหว่างวันที่ : 26/02/2561 - 27/02/2561
สถานที่ : ณ ณ ห้องประชุม รร.บ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
ผู้รับผิดชอบงานคลินิก ARV / TB / Lab / เภสัชกร / จนท.การเงิน ,สสจ.,สคร.เครือข่าย NGOs
จำนวน 250 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

...

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/02/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 13/02/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar