สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2561 (PILA2)
ระหว่างวันที่ : 25/03/2561 - 27/03/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ&รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เครือข่ายภาคประชาชน/อปท./พี่เลี้ยงกองทุนตำบลและกองทุนผู้สูงอายุ/พี่เลี้ยงทีมสมัชชาสุขภาพ/ผู้บริหาร/ปราญช์ชาวบ้าน/ศูนย์วิชาการ/สถาบันการศึกษา/ผู้บริหาร-จนท.สปสช.เขต 10

จำนวน 80 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/03/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 26/02/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar