สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดบริการล้างไตทางช่องท้อง
ระหว่างวันที่ : 26/03/2561 - 27/03/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมแคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ CAPD ในพื้นที่ สปสช เขต 10 อุบลราชธานี

จำนวน 65 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/03/2561

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 09/03/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar