สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขานุการกองทุน) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ : 19/04/2561 - 21/04/2561
สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 45 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

...

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/04/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-1975243
E-mail: somboon.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 09/03/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar