สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการชดเชยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ : 23/04/2561 - 23/04/2561
สถานที่ : ณ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเภสัชกรที่ดูแลงานวัคซีน หน่วยงานละ ๑ ท่าน

จำนวน 100 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/04/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 03/04/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar