สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ : 23/07/2561 - 23/07/2561
สถานที่ : ณ รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

จิตแพทย์/พยาบาลจิตเวช/นักจิตบำบัด/ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สถานพยาบาลในเรือนจำ/รพ.เอกชน/ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ/ศูนย์แพทย์ฯ ม.อุบลฯ/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

จิตแพทย์/พยาบาลจิตเวช/นักจิตบำบัด/ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สถานพยาบาลในเรือนจำ/รพ.เอกชน/ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ/ศูนย์แพทย์ฯ ม.อุบลฯ/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

จำนวน 160 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/07/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 26/06/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar