สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
การบูรณาการขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และผู้นำศาสนาในระดับพื้นที่ ปี 2562
ระหว่างวันที่ : 13/11/2561 - 13/11/2561
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เจ้าคณะจังหวัด 5 จังหวัด/ผอ.ศอ.10/นพ.สสจ./ผอ.สำนักพระะพุทธศาสนา/ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด/ผอ.รพ.สปส./ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์/ผอ.รพ.50 พรรษา/ผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์จาก สสจ. 5 จังหวัด

 

จำนวน 65 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/11/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 24/10/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar