สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
สรุปโครงการจัดสรรงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P area based (PPA) เขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ : 14/11/2561 - 14/11/2561
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

คณะกรรมการ PPA_ุ62 /ท่านสาธารณสุขนิเทศก์/ผอ.สนข.10/นพ.สสจ. 5 จังหวัด/หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ/ผู้รับผิดชอบงาน PPA 5 จังหวัด/ศอ.10/สคร.10/รพ.สปส./รพ.พระศรีมหาโพธิ์/มูลนิธิเพื่อนหญิง/ผู้ประสานงาน ศปสง.เขต 10

คณะกรรมการ PPA_ุ62 /ท่านสาธารณสุขนิเทศก์/ผอ.สนข.10/นพ.สสจ. 5 จังหวัด/หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ/ผู้รับผิดชอบงาน PPA 5 จังหวัด/ศอ.10/สคร.10/รพ.สปส./รพ.พระศรีมหาโพธิ์/มูลนิธิเพื่อนหญิง/ผู้ประสานงาน ศปสง.เขต 10

 

 

 

จำนวน 90 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/11/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 24/10/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar