สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมจัดสรร งปม.จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2562
ระหว่างวันที่ : 22/11/2561 - 22/11/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้รับผิดชอบงานจิตเวร สสจ./รพศ./รพท./รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ/สปสช.

ผู้รับผิดชอบงานจิตเวร สสจ./รพศ./รพท./รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ/สปสช.

 

 

 

 

จำนวน 50 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/11/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 07/11/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar