สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารการชดเชยยาจำเป็น เข้าถึงยากและการชดเชยงบประมาณผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ : 11/12/2561 - 11/12/2561
สถานที่ : ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลทุกแห่ง/ พยาบาลผู้รับผิดชอบโครงการเอดส์และ RRTTR  ในโรงพยาบาล / พยาบาลผู้รับผิดชอบคลินิกวัณโรค ในโรงพยาบาล  ทุกแห่ง  หน่วยงานละ 3-4 คน / ผู้ประสานงานโรคเอดส์ วัณโรค  ยาจำเป็นและวัคซีน ในสสจ.ทุกแห่ง ( สสจ.ละ 5 คน )

จำนวน 250 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

...

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 07/12/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 22/11/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar