สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วย CAPD
ระหว่างวันที่ : 20/12/2561 - 21/12/2561
สถานที่ : ณ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

แพทย์ พยาบาล และผู้เกียวข้องที่ดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง CAPD

จำนวน 70 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 03/12/2561

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 28/11/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar