สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุม“ชี้แจงระบบข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผังบัญชี สป.สธ.” โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ : 16/01/2562 - 17/12/2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

1.) สสจ. 2 x 5 = 10
    (การเงินและ หน.งานประกัน)
2.) โรงพยาบาล สป.สธ. 2 x 72 = 144 คน
   (ตัวหลัก คือ การเงิน   ส่วนอีก 1 หน.งานประกัน หรือ พ่อบ้านโรงพยาบาล)
3.) รัฐนอก สป. 2 x 4 = 8 คน
4.) เขตตรวจ (การเงิน  ,CFO  ,ผอ.สำนักตรวจฯ)

รวม 10+144+8+3 = 235 คน

จำนวน 235 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

...

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 14/01/2562

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 12/12/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar