สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ปฐมนิเทศหน่วยบริการใหม่(กลุ่มนวตกรรม)
ระหว่างวันที่ : 24/11/2566 - 24/11/2566
สถานที่ : ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์/คลินิกกายภาพบำบัด/PPรพ.เอกชน/PPโรงงาน/ร้านขายยา

 

จำนวน 250 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/11/2566
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญ/ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นางสุภาภรณ์  ก่อตั้งทรัพย์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5239
E-mail: supaporn.k@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 06/11/2566
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar