สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 21/12/2566 - 22/12/2566 เวลา 09.00 -16.30 น. โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1