สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติ จ.มุกดาหาร 14/12/2561 - 14/12/2561 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติ จ.ศรีสะเกษ 13/12/2561 - 13/12/2561 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติ จ.ยโสธรและจ.อำนาจเจริญ 12/12/2561 - 12/12/2561 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบล/LTC ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดอุบลราชธานี 11/12/2561 - 11/12/2561 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมจัดสรร งปม.จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2562 22/11/2561 - 22/11/2561 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 5 รายการ : 1 หน้า : 1