สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศหน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 28/01/2562 - 28/01/2562 เวลา 18.00 น. โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุม“ชี้แจงระบบข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผังบัญชี สป.สธ.” โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 16/01/2562 - 17/12/2562 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1