สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมคกก.งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561
วันที่ : 17/01/2561 - 17/01/2561
สถานที่ : รร.ลายทอง อ.เมือง
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20180103113923 นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0818717170 ไม่จอง
2. 20180103162247 นางนารี  ทองมี ประธาน อสม. จังหวัดอำนาจเจริญ ชมรม อสม. จังหวัดอำนาจเจริญ 089 7173055 ไม่จอง
3. 20180104091900 นางศรีเรือน  ดีพูน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045616040 6ต่อ310 ไม่จอง
4. 20180105151722 นางสาวธีราภา  ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 352547 ไม่จอง
5. 20180109134648 นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ เลือกหน่วยงาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0815487650 ไม่จอง
6. 20180111095011 นายประวุฒิ  พุทธขิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0897218716 ไม่จอง
7. 20180114143305 นางสาวบุญญาพร  เผ่าพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0918634195 ไม่จอง
8. 20180115085419 นางอมรรัตน์  เทพากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0865845886 ไม่จอง
9. 20180115103226 นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0897170933 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |