สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำแบบแสดงความจำนงการดำเนินงาน/สำเนาสมุดบัญชี (ธก...
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำแบบแสดงความจำนงการดำเนินงาน/สำเนาสมุดบัญชี (ธก...

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำแบบแสดงความจำนงการดำเนินงาน/สำเนาสมุดบัญชี (ธกส.) ชื่อ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มาพร้อม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 nbspเวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ. อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี nbspเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานรวมทั้งกรอบการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2559 หนังสือเชิญตามไฟล์แนบ

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-1975243
E-mail: somboon.p@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 19/02/2559