สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

Member NHSO 10


* คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียด เบอร์โทร ติดต่อประสานงาน

ดูสมาชิกทั้งหมด (30) >>

 
 

DOWNLOAD

(18/07/2561) รายละเอียดการต่อสัญญาการให้บริการโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง)


(04/07/2561) แบบฟอร์มคืน แลกเปลี่ยนยาเอดส์และวัณโรคในระบบ UC (ดาวน์โหลดแล้ว 78 ครั้ง)


(22/06/2561) รายงานผลพิจารณาการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนระบบ eMA นำเข้าครั้งที่ 4 รอบที่ 1 ปี 2561 (ดาวน์โหลดแล้ว 109 ครั้ง)


(21/06/2561) รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ครั้งที่ 5/2561 (ดาวน์โหลดแล้ว 181 ครั้ง)


(20/06/2561) เอกสารประชุม“เรียนรู้ ป้องกัน ก้าวทัน ธาลัสซีเมีย” เขต ๑๐ อุบลราชธานี (ดาวน์โหลดแล้ว 104 ครั้ง)


(14/06/2561) ไฟล์การนำเสนองานประชุมเวทีพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.เขต๑๐ (ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง)


(14/06/2561) รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) (ดาวน์โหลดแล้ว 223 ครั้ง)


(14/06/2561) คู่มือการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) (ดาวน์โหลดแล้ว 77 ครั้ง)


(08/06/2561) สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 2 (ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง)


ดูรายการทั้งหมด >>

MEETING/TRAINING/SEMINAR

ประชุมยกร่างการจัดสรรงบ PPA 62/สรุปผลการดำเนินงาน PPA 61
ตั้งแต่วันที่ 15/08/2561 ถึงวันที่ 15/08/2561
ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จ. (อ่านแล้ว 4 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ 23/07/2561 ถึงวันที่ 23/07/2561
รร.ลายทอง อ.เมือง จ. (อ่านแล้ว 284 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ 23/07/2561 ถึงวันที่ 23/07/2561
รร.ลายทอง อ.เมือง จ. (อ่านแล้ว 23 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


ดูรายการทั้งหมด >>

 
 

HOT NEWS

(06/06/2561) แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนและคู่มือบันทึกความด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ


(16/05/2561) แจ้งรายชื่อหน่วยบริการให้บริการตรวจคัดกรองและยืนยันไวรัสตับอักเสบซี พื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ... อ่านต่อ


(16/05/2561) แจ้งรายชื่อหน่วยบริการให้บริการตรวจคัดกรองและยืนยันไวรัสตับอักเสบซี พื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ... อ่านต่อ


(16/05/2561) ปรับราคาชดเชยค่าตรวจ HCV viral load 2561 ... อ่านต่อ


(21/04/2561) สไลด์ชี้แจงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของสปสช. ปี ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ


อ่านข่าวทั้งหมด >>

BRANCH NEWS

(19/10/2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ... อ่านต่อ(14/10/2559) ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จักสืบสานพระปณิธานตลอดไป

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จัก ... อ่านต่อ(26/08/2559) สปสช.เขต เขต 10 อุบล จัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ โฮมกันฮัก แพง...เบิ่งแยงสุขภาพ Health Care Together” ปี 2559

เมื่อวันที่ 16 &ndash 17 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลราชธานี  สำนักงานห ... อ่านต่ออ่านข่าวทั้งหมด >>

 
 

Library NHSO 10

คู่มือบริหารกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 


ดูคู่มือทั้งหมด >>

 

กลับขึ้นด้านบน

 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin