สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

HOT NEWS

(15/02/2560) การแจ้งข้อมูลยาเอดส์และยาวัณโรคใกล้หมดอายุ,หมดอายุหรือ over stock ... อ่านต่อ


(26/10/2559) ประกาศ !! เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสัง ... อ่านต่อ


(12/10/2559) ด่วน! ให้แจ้งขออนุมัติงบลงทุนฯ เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ถึง สำนักงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ( ... อ่านต่อ


(26/09/2559) แจ้งมติ อปสข.อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ 59 ถึง มีนาคม 60 ... อ่านต่อ


(17/06/2559) มติ อปสข.เมื่อวันที่ 14มิย 59 อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ58 ภายในกันยายน 2559 ... อ่านต่อ


อ่านข่าวทั้งหมด >>

MEETING/TRAINING/SEMINAR

ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 30/03/2560 ถึงวันที่ 30/03/2560
ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี จ. (อ่านแล้ว 569 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
ตั้งแต่วันที่ 03/04/2560 ถึงวันที่ 04/04/2560
โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ จ. (อ่านแล้ว 453 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


ดูรายการทั้งหมด >>

 
 

BRANCH NEWS

(19/10/2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ... อ่านต่อ(14/10/2559) ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จักสืบสานพระปณิธานตลอดไป

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จัก ... อ่านต่อ(26/08/2559) สปสช.เขต เขต 10 อุบล จัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ โฮมกันฮัก แพง...เบิ่งแยงสุขภาพ Health Care Together” ปี 2559

เมื่อวันที่ 16 &ndash 17 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลราชธานี  สำนักงานห ... อ่านต่ออ่านข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดไฟล์ คำสั่ง/เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือใช้โปรแกรม และอื่นๆ สำหรับงานกองทุนอบต.

DOWNLOAD

(23/03/2560) file เอกสารอบรม Guide line HIV 3-4 เม.ย.60 ณ รร.ลายทอง (ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง)


(23/03/2560) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 2560 (ดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง)


(19/03/2560) IP_STM5910-6002(IPD) (ดาวน์โหลดแล้ว 12 ครั้ง)


(18/03/2560) สปสช.2 สำหรับ eMA ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง)


(09/03/2560) เอกสารประกอบการประชุมโครงการการบูรณาการระบบบริหารจัดการยาและเภสัชกรรม ปีงบประมาณ2560 (ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง)


(24/02/2560) ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนอบตและLTC วันที่ 21/2/2560 รร.เนวาด้า อุบลฯ (ดาวน์โหลดแล้ว 49 ครั้ง)


(24/02/2560) รายงานสรุปผลงานและการส่งข้อมูลงบบริการผู้ป่วยในเดือน 5910-6001 (ดาวน์โหลดแล้ว 105 ครั้ง)


(22/02/2560) แบบฟอร์มขอ Username/Password สำหรับบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ (ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง)


(21/02/2560) คู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม (รองเท้าเบาหวาน) (ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง)


ดูรายการทั้งหมด >>

 
 

Library NHSO 10

คู่มือบริหารกองทุนฯปีงบประมาณ 2560
 


ดูคู่มือทั้งหมด >>

 

กลับขึ้นด้านบน

 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin