สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเชิญประชุม เรื่องการจัดการคลังน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ระบบใหม่ Initial stock...
ขอเชิญประชุม เรื่องการจัดการคลังน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ระบบใหม่ Initial stock...

PD Nurse และ เภสัชกร

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 29/04/2559