สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13/03/2561 - 13/03/2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
การประชุมชี้แจง “การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” 26/02/2561 - 27/02/2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม รร.บ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์ในโครงการพิเศษของ สปสช.ปีงบประมาณ 2561 05/03/2561 - 06/03/2561 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 3 รายการ : 1 หน้า : 1