สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 21/12/2560 - 21/12/2560 เวลา 08:00-16:30 น. โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงโปรแกรมการเบิกชดเชยรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 22/12/2560 - 22/12/2560 เวลา 8.00-16.00 น. โรงแรมเนวด้า จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ไปเป็นวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 27/12/2560 - 28/12/2560 เวลา 8.30-16:30 น. โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุม “เชิงปฏิบัติการการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และการเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ Authentication ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card Reader) รุ่น 8 รุ่น 9 รุ่น 10 20/12/2560 - 22/12/2560 เวลา 08.30 น. โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุม “เชิงปฏิบัติการการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และการเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ Authentication ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card Reader)” รุ่น 6 รุ่น 7 18/12/2560 - 19/12/2560 เวลา 08.30 น. โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุม “เชิงปฏิบัติการการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และการเข้าใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ Authentication ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card Reader)”รุ่น 3 รุ่น 4 รุ่น 5 13/12/2560 - 15/12/2560 เวลา 08.30 น. โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 6 รายการ : 1 หน้า : 1