สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลกระทบการจัดการเรื่องถุงน้ำยาล้างไต 18/05/2560 - 18/05/2560 เวลา 8.00-16.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1