สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 18/10/2560 - 18/10/2560 เวลา 08.00-16.30 น. ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน สปสช. ปี2561 ระดับเขต (กลุ่มผู้บริหารหรือผู้แทน) 02/11/2560 - 02/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดยโสธร 06/11/2560 - 06/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมกรีนพาร์ค จ.ยโสธร จังหวัดยโสธร ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดอุบลราชธานี 08/11/2560 - 08/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดมุกดาหาร 13/11/2560 - 13/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดศรีสะเกษ 17/11/2560 - 17/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดอำนาจเจริญ 20/11/2560 - 20/11/2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 7 รายการ : 1 หน้า : 1