สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด
หัวข้อ/เรื่อง วันที่ เวลา สถานที่ ลงทะเบียน
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23/07/2561 - 23/07/2561 เวลา 08.00-16.30 น. รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23/07/2561 - 23/07/2561 เวลา 08.00-16.30 น. รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23/07/2561 - 23/07/2561 เวลา 08.00-16.30 น. รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดและลงทะเบียน
ทั้งหมด 3 รายการ : 1 หน้า : 1