สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : ภญ.กาญจน์สิตา  สุนา (ตุ๊กตา)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Karnsita Suna
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-1975220  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : karnsita.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin