สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

ติดต่อเรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Branch of National Health Security Office

ที่อยู่

145 อาคารที่ทำการไปรษณีย์(ชั้น 3)
ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 045-240-591
โทรสาร 045-255-393

เว็บไซต์เว็บไซต์ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
แผนที่ตั้งแผนที่ตั้ง สนง. สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

ผู้ดูแลเว็บไซต์


อีเมล์ sornchai.p@nhso.go.th
โทรศัพท์ 098-279-7699

 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin