สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางมลุลี  แสนใจ (นาง)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Malulee Saenjai
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเขต
หน้าที่รับผิดชอบ :

ควบคุมกำกับงานทุกกลุ่ม และการบริหารภาพรวมทั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 091-829-7457  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : malulee.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน