สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสาวณัฐหทัย  จำปาสา (หน่อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Nathathai Jampasa
ตำแหน่ง : พนักงาน(นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ)
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานธุรการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
2) งานสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
3) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม กปท.
4) งานสนับสนุนการจัดการบันทึกโปรแกรม LTC
5) งานประสานหน่วยบริการและอปท.
6) สนับสนุนภารกิจของสำนักงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 096-8128680  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : nathathai.j@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin