สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางพรทิพย์  สาระบุตร (แจ๊ค)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Porntip Sarabud
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานสนับสนุนและบริหารจัดการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการและผู้ได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิด
2) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ทั้งภายในภายนอกองค์กร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักงาน
3) งานควบคุมกำกับติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องร้องเรียนตามาตรา 57,59 ระดับเขต
4) งานมิตรภาพบำบัด
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5236  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : porntip.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin